Documentaire over Joop Beljon
In 2006 is de stichting Joop Beljon begonnen met de voorbereiding van een documentaire over het werk van Joop Beljon. Het is de bedoeling om te laten zien hoe veelzijdig Joop was en hoe hij telkens weer nieuwe terreinen betrad om daar vervolgens een voortrekkersrol te vervullen. In de jaren 50 veranderde hij het aanzien van de Nederlandse typografie, in de jaren 60 liet hij de wereld zien hoe je beton kon toepassen in de beeldhouwkunst en in de jaren 80 toverde hij met boetseerwas. Beljon excelleerde op meer terreinen, maar de documentaire spitst zich toe op de thema's typografie, monumentaal werk en brons.
Op dit moment is de stichting aan het zoeken naar financieringsbronnen.Eind 2006 moet de film voltooid zijn.

Nieuwe foto's uit Long Beach
Roeland Beljon heeft in maart 2006 de beelden van Joop Beljon in Mexico en Californië bezocht en gefotografeerd. De beelden in mexico City (foto boven) en Long Beach (foto hiernaast) zijn in goede conditie. Op Isla Mujeres heeft in het najaar van 2005 een forse orkaan gewoed. tot grote schrik van Roeland bleek het beeld "Al Alimon" te zijn omgewaaid. Het zal overeind worden gezet en hersteld voordat de grote stromen toeristen komen in de zomer van 2006.

Nieuw beeld van Joop Beljon in Mexico
Hoewel Joop Beljon al in 2002 overleed, wordt er nog steeds werk van hem opgeleverd. In 2004 onthulde de gemeente Oud-Beijerland zijn waterwand. Nu blijkt in 2003 in de plaats Chetumal in Mexico een beeld van Joop te zijn geplaatst. Op 13 december om preceis te zijn. Een jaar en een dag na zijn dood. Het beeld heeft de naam "Caballo Negro" gekregen hetgeen zwart paard betekent. Leuke verrassing is het bordje dat onder de sculptuur is gemonteerd, "Joop Beljon, een van de beste beeldhouwers ter wereld" Hiernaast is een recente foto geplaatst.

Donateurschap
Wie de doelstellingen van de stichting Joop Beljon wil ondersteunen kan donateur worden. De jaarcontributie is vastgesteld op 20,--. Organisaties die bedrijfsmatig belangstelling hebben, kunnen zich tot het bestuur wenden om de mogelijkheden voor sponsoring te bespreken.

Wilt u donateur worden?
Stuur dan een e-mail naar info@beeldenbijbeljon.nl. Wij nemen contact met u op.